Vlastnosti:   Fuchsit dokáže předávat znalosti vysoké praktické ceny, mimo jiné informace o využití rostlin pro léčbu a holistickém léčení. Svému majitel, poradí jak využívat holistické postupy a jak využívat služeb vyššího průvodce v záležitostech týkajících se zdraví a pohody. Fuchsit vám pomůže porozumět vztahům s ostatními lidmi. Je úzce spjat se základními otázkami života.

V duševní rovině se Fuchsit dotýká problému závislosti přetrvávající z minulých životů až do současnosti. Potlačuje sklony k mučednictví. Slouží lidem, kteří přijali roli zachránce či spasitele, aby se obratem nestali obětí. Fuchsit ukazuje, jak vykonat to, co je správné a nezbytné k duševnímu růstu ostatních. Současně napoví, jak zachovat klid v okamžicích, kdy naši blízcí musejí zvládat své vlastní lekce. Krystal v sobě spojuje nepodmíněnou lásku s racionálním postojem, Umí významně zapůsobit v situacích.

Léčebné využití:   Fuchsit zesiluje energii jiných krystalů nebo dalších pomůcek tím, že ji předává dál. Dodává energii do nejnižších úrovní těla a udržuje rovnováhu. Odstraňuje bloky způsobené přebytkem energie tím, že ji přesouvá na patřičná místa. Udržuje v náležitém poměru počet bílých a červených krvinek a léčí syndrom karpálního tunelu společně s důsledky opakovaného přepínání. Rovná záda. Zvyšuje pohyblivost a přizpůsobivost svalověkosterního systému.