Vlastnosti:  Perla se jako jeden z nejznámějších symbolů ženy spojuje v mytologii a astrologii s ženskými planetami: Měsícem, Venuší a Neptunem.Nejčastěji je chápána jako lunární symbol, stejně jako stříbro, je spojovaná s vodou a ženou, a jako taková je v mnoha kulturách jedinečná.

Perla může léčit díky své lunární energii na fyzické a duchovní úrovni, je schopna pozvednout emotivní svět člověka a darovat lásku, jako matka. Jako Luna symbolizuje také cesty, společenský život, obchod, popularitu a představivost.U starých Řeku byla perla emblémem lásky a manželství. Na východě je zdůrazňovaná její erotická moc a díky tomu se o ní také myslelo, že je afrodiziakem.
Perla je v mnoha náboženstvích znakem božského nebo duchovního světla. Buddhisté uctívají perlu a připisují jí magické a mystické vlastnosti. Ve Védách je perla šperkem dobrého štěstí.

Léčebné využití:  Perla na fyzické úrovni podporuje uzdravující procesy u všech psychosomatických nemocí, posilují nervy, intuici, tiší bolesti, mírní teploty. Regulují funkci sleziny a střevního traktu.