Vlastnosti:  Tygří oko v sobě spojuje pozemskou energii s energiemi Slunce, aby s jejich pomocí navodilo stav vysokých vibrací, které jsou ale přesto uzemněné a přivádějí do země duchovní energii.Pomáhá dudržet rovnováhu nižších čaker a podněcuje růst kundalini.

Tygří oko je ochranný kámen, jenž se tradičně nosil jako talisman proti nepřátelským myšlenkám a kletbám. Ukazuje, jak se má správně používat síla, a přináší svému majiteli integritu osobnosti. Napomáhá při dosahování cílů. Pomáhá lidi uzemnit a současně umožňuje názorně projevit vůli. Tygří oko zakotvuje změny, k nimž došlo ve fyzickém těle.

Na rozumové úrovni vyrovnává tygří oko činnost obou mozkových hemisfér a zvyšuje jejich praktické využití. Napomáhá sbírat roztroušené informace a vytvářet z nich jeden komplexní celek. Usnadňuje řešení problému a vnitřních konfliktů, zejména vyvolaných pýchou a tvrdohlavostí. Tygří oko je mimořádně užitečný krystal při léčbě mentální nerovnováhy a poruch osobnosti.V duševním životě pomáhá řešit problémy spojené s neschopností uznat vlastní cenu, přehnanou sebekritikou.

Léčebné využití:   Tygří oko léčí zrak a napomáhá při nočním vidění. Uzdravuje krk a rozmnožovací orgány. Odstraňuje křeče a překážky. Pomáhá při nápravě zlomených kostí.Vyrovnává činnost mozkových hemisfér a  při léčbě poruch osobnosti. Zpomaluje metabolismus, mírní stres, vznětlivost a nadměrnou sexuální touhu.